Behandling vid barnlöshet

När båda parterna gjort utredningen och fått klartecken om att ni kan få behandling skickar gynekologen en remiss till en fertilitetsklinik.

Emilie Karlson, redaktör på Healthcare Media
Granskad av Lovisa Wennerström, Läkare
Senast uppdaterad 21 september 2015


Behandling – beroende på problem

Behandling vid barnlöshet

Bild av ett ägg och en nål som inseminerar spermier vid en provrörsbefruktning i ett laboratorium.

Efter att ni gjort en utredning och resultaten visat att ni kan få behandling skickas en remiss till en fertilitetsklinik.

Där gör en läkare en slutgiltig bedömning för vilken av de olika behandlingarna som passar er bäst. Efter det sätts ni upp på en väntelista för den behandling som läkaren tror är möjlig för er.

Fyra olika behandlingar

Det finns fyra olika behandlingar och det är ni som tar beslutet om ni vill genomföra behandlingen eller inte.

Innan behandlingen sätter igång får ni träffa en läkare för att få information om hur det kommer att gå till. I vissa fall får ni även göra en sista undersökning. Tillsammans med läkaren får ni sedan ta ett gemensamt beslut om ni vill påbörja en behandling.

1. Stimulering av äggstockarna

Behandling genom stimulering av äggstockarna används om kvinnan inte får några ägglossningar. Man ger då en hormonbehandling som stimulerar äggstockarna att släppa ifrån sig ett moget ägg.

Behandlingen kombineras med samlag, eller i vissa fall, med insemination av mannens spermier.

2. Insemination

En behandling med insemination görs när kvinnan har sin ägglossning och är som mest fertil. Mannens spermier har i ett laboratorium preparerats innan själva inseminationen sker.

Detta innebär att spermierna har separerats från sädesvätskan. Därefter för en läkare in spermierna med en tunn platskateter i kvinnans livmoder.

3. Provrörsbefruktning

Vid en provrörsbefruktning, som även kallas för IVF, får kvinnan en hormonell behandling som gör att flera ägg kan plockas ut samtidigt.

Därefter insemineras mannens spermier i ägget och gör att det befruktas utanför kroppen. När ägget är befruktat stoppas det tillbaka in i kvinnans livmoder.

Eftersom slemhinnan måste ha en viss karaktär för att ägget ska fästa måste kvinnan dessutom få en hormonbehandling som gör slemhinnan i livmodern mottaglig för ett ägg.

4. Ägg- eller spermadonation

Om kvinnan inte har några ägg som fungerar eller om mannen inte har tillräckligt bra kvalitet på sina spermier kan ni använda er av donatorer.

Däremot kan ni bara få en donation av antingen ett ägg eller spermier, inte både och.