Plastämnen minskar fertiliteten

Ftalater, som är ett ämne som finns i plast, kan påverka kvinnors fertilitet och även minska chansen att bli gravid genom provrörsbefruktning.


Plastämnet, ftalater, är ett hormonstörande ämne som bland annat finns i matlådor gjorda av plast och i parfymerade skönhetsprodukter. Det har tidigare varit känt att detta hormonstörande ämne ger mindre testiklar och lägre spermieproduktion hos djur, och kan även påverka mäns spermier.

Men nu visar en ny studie från Boston att ftalaterna även påverkar kvinnans fertilitet. ”Det verkar som om de kemiska ämnena stör olika hormoner i kroppen som är viktiga för vår förmåga att få barn” säger forskare Irene Souter som står bakom studien till Dagens Nyheter.

Studien, som än så länge är opublicerad, presenterades på europeiska fertilitetskonferensen ESHRE som just nu pågår i London.