Adoptera

Om du vill adoptera ska du första ta kontakt med socialnämnden i din kommun för att få en utredning. Ni måste nämligen bli utredde och få ett medgivande. Detta eftersom en adoption alltid utgår från barnets bästa.


Innan du/ni får adoptera

adopteraFå ett medgivande

För att få adoptera måste ni bli utredda för att få ett medgivande.

Ta kontakt med socialnämnden för att påbörja en utredning. För att bli godkända måste ni också gå en utbildning för blivande adoptivföräldrar.

Ställ dig i kö

Medgivandet skickar du till en adoptionsförmedling och betalar in en anmälningsavgift för att få en köplats.

När det är din tur

När ett din adoptionsförmedling har hittat ett barn till dig informeras du och får information om barnet. Därefter måste du fatta ett beslut.

Hämta barnet

När du kan hämta hem ditt barn beror på regler i det land du ska adoptera ifrån och andra omständigheter. Det kan variera från nu på en gång till om flera månader.

Vem får adoptera?

Vem som får adoptera bestämmer i stor del landet som barnet kommer ifrån.

Homosexuella par

Det är lagligt för homosexuella att adoptera i Sverige. Men det finns inte många länder som tillåter homosexuell adoption. Därför är det svårt för homosexuella par att adoptera idag.

Ålder

Du måste vara över 25 år för att få adoptera. Det finns ingen övre åldersgräns men de flesta kommuner godkänner inte adoption för personer som är över 42 år.

Ensamstående

Det är lagligt att adoptera som ensamstående. Men däremot är det inte många länder som godkänner denna typ av adoption och därför har du inte lika många länder att välja emellan.

Vissa länder kräver till och med att par ska ha varit gifta i ett x antal år innan det får adoptera.

Kostnad för att adoptera

Vad det kostar att adoptera ett barn beror på från vilket land du väljer att adoptera ifrån, men och vilken adoptionsförmedling du vänder dig till.

Du betalar för:
  • Adoptionsorganisationens kostnader
  • Avgift för översättningar och legalisering av dokument
  • Kostnader för när du reser och hämtar barnet