Barnlösheten minskar i Sverige

Förstföderskor blir allt äldre, trots detta minskar barnlösheten i Sverige. Detta på grund av provrörsbefruktningens genombrott.


Kvinnor skaffar barn mycket senare i livet än förr. Idag är medelåldern 29 år vid första barnet. Orsaken till detta är att det tar längre tid att hitta den rätta och att man vill ha klart sina studier, karriär och boende innan man skaffar familj, skriver Dagens Nyheter.

Att vi skaffar barn mycket senare orsakar dock problem eftersom fruktsamheten minskar efter 30-års ålder. Trots detta så minskar barnlösheten och det är just hos de ofrivilligt barnlösa som man ser den största förändringen.

Detta på grund av provrörsbefruktningens genombrott. Idag används provrörsbefruktning (IVF) vid nästan all barnlöshet.

Var fjärde kvinna mellan 34 och 40 år har tagit hjälp av provrörsbefruktning för att få barn.