Ensamstående kvinnor

I 2016 fick ensamstående kvinnor rätt till insemination i Sverige.


Ensamstående kvinnorSingel och vill ha barn

Att vara singel men ändå vill ha barn. Ja, det är idag en rätt vanlig situation för många.

Det är klart att du kan vänta på Mr. Right, men vid 40 års ålder förlorar kvinnan samma förmåga att bli gravid. Och med åldern minskar chansen steg för steg.

Därför är det många som väljer insemination som ett alternativ. Sedan april 2016 får ensamstående kvinnor i Sverige rätt till insemination. Tidigare var det vanligt att resa utomlands till exempelvis Danmark för att få hjälp.

Så går det till

Kontakta en inseminationsklinik och ställ de frågor du har.

Innan själva inseminationen måste du kontrollera dig för klamydia och hiv.

Själva inseminationen går väldigt snabbt. Via ett rör placerar man spermier i kvinnans livmoder.

Blir du inte gravid?

Om du har svårt att bli gravid kan inseminationsklinikerna erbjuda både hormonstimulerad insemination och provrörsbefruktning.

Åldern påverkar chansen att bli gravid

Ju äldre du är desto mer sjunker chansen för att du ska bli gravid.

Enligt statistik från Danmark så har kvinnor som är 30 år en chans på 28 procent att bli gravida vid första inseminationen.

En kvinna precis under 40 år har en 18 procentig chans att bli gravid efter första inseminationen.

En kvinna över 40 år har endast en fyra procentig chans att bli gravid vid det första inseminationen.

Däremot är det viktigt att komma ihåg att siffrorna ovanför bara är statistik. Naturen har sin egen lag och ibland går det mycket fortare eller är mycket svårare än förväntat.

Pris

En insemination med en anonym spermadonation kostar ungefär 5000 svenska kronor (år 2013).

En insemination med en öppen spermadonation kostar ungefär 7500 svenska kronor (år 2013).