Utredning vid barnlöshet

Under en utredning om barnlöshet undersöks både kvinnan och mannen. Dessutom är det viktigt för läkaren att få en tydlig bild över kvinnans menscykel det senaste året samt annan information som kan ge ledtrådar om orsaken till er ofrivilliga barnlöshet.


Utredning vid barnlöshet

Så går en utredning till

1.Samtal för att se möjliga orsaker

Det första som händer vid en utredning om ofrivillig barnlöshet är att läkaren vill få en tydlig bild över kvinnans menscykel det senaste året samt få annan information för att kunna hitta en orsak till er ofrivilliga barnlöshet.

Har kvinnan varit gravid tidigare eller genomgått någon abort eller fått missfall? Dessutom utreds könssjukdom och andra sjukdomar.

2. Kvinnlig undersökning

Därefter får kvinnan göra en gynekologisk undersökning med ultraljud via slidan där gynekologen tar reda på om det ligger några gynekologiska sjukdomar bakom barnlösheten.

Gynekologen kontrollerar äggstockarna, livmodern och omogna äggblåsor.

Dessutom tas ett blodprov för att kontrollera hormoner för eventuella hormonrubbningar.

Ibland kan det också behövas en utredning av äggledarna. Detta görs oftast med ultraljud.

3. Manlig undersökning

Mannen får lämna ett spermaprov där läkaren kan se om det finns tillräckligt många aktiva spermier. Det som kontrolleras är med andra ord om spermierna simmar bra eller inte.

Efter en utredning

Efter en gynekologisk utredning fastställs orsaken till att paret inte kan bli gravida på naturlig väg och läkaren föreslår lämplig behandling.

När ska jag söka vård för en utredning?

Om ni aktivt har försökt att bli gravida i ett år utan att lyckas så ska ni söka vård för detta. Att aktivt försöka innebär att ha sex två till tre gånger i veckan under ett år.

När du inte behöver vänta ett år…

Det finns som sagt undantag när du inte behöver vänta ett helt år för att söka hjälp för barnlöshet.

  • Om du är kvinna och över 38 år
  • Lesbiska par
  • Om det finns uppenbara bevis för att ni inte kan bli med barn på naturligt vis. Ett exempel är om kvinnans äggledare är bortopererade eller om mannen saknar spermier.