Konstgjorda spermier – framtidens lösning på infertilitet?

Låg spermieproduktion? Långsamma simmare? Det är snart ett dåtida problem.


framtidens-spermierEtt forskningsteam i Kina har gjort artificiella spermier utav stamceller från möss. Spermierna har sedan använts för att befrukta hon-möss och lett till levande, friska mus-bebisar.

Spermierna utvecklades från stamceller som blev stimulerade med olika ämnen och hormoner som testosteron för att härma den naturliga miljön i testikeln där spermier normalt bildas.

Om metoden visar sig säker för människor hoppas de kinesiska forskarna att detta ska bli framtidens svar på infertilitet hos män.

Men flera internationella forskare vill se upprepade försök i möss innan de litar på att resultaten är riktiga.

Uppskattningsvis har 15-20% av par svårt att få barn på grund av infertilitet och därav beror ungefär 40% av fallen på infertilitet hos mannen.