USA härmar svensk livmodertransplantation

Kirurger vid Cleveland Clinic har utfört den första livmodertransplantationen i USA denna vecka.


En livmoder från en avliden donator opererades in i en 26-årig kvinna under ett nio timmar långt ingrepp. 26-åringen led av infertilitet på grund av en icke fungerande livmoder, ett fenomen som drabbar ungefär 3-5% av kvinnor världen över.

Den donerade livmodern kommer att opereras ut igen när kvinnan har fått en eller två barn med hjälp av assisterad befruktning.

Den banbrytande metoden har sitt ursprung i Sverige. Ett läkarteam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har opererat nio kvinnor med en livmodertransplantation. Än så länge har fem av kvinnorna blivit gravida och fött barn. Efter succén har styrelsen vid Sahlgrenska i Göteborg ansökt om att livmodertransplantation ska ingå i vårdutbudet för kvinnor som är ofrivilligt barnlösa.