Ja till surrogatmödrar

Jämnställdhetsminister Maria Arnholm (FP) är positiv till surrogatmödraskap. En fråga som just nu är under utredning.


Jämnställdhetsminister Maria Arnholm (FP) berättade i Ekots lördagsintervju att hon är positivt inställd till surrogatmödraskap i Sverige om inte pengar är inblandande. Alltså att en kvinna blir gravid och bär någon annans barn.

Surrogatmödraskap är inte tillåtet idag i Sverige men regeringen har tillsatt en utredning som ska ta ställning i frågan. En utredning som ska vara klar år 2015.

Centern är för surrogatmödraskap. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är emot. Resterande partier har inte tagit ställning.