Skiftarbete kan göra det svårare att bli gravid

En ny studie visar att kvinnor som arbetar i skift har svårare att bli gravida än andra kvinnor.


De kvinnor som jobbar i skift, alltså ibland dag, ibland kväll och ibland natt har en ökad risk för subfertilitet – att det tar minst ett år innan de blir gravida. Studien ger inte någon förklaring till varför skiftarbete påverkar fertiliteten, bara att den gör det.

Dessa kvinnor har också en 29 procents ökad risk för missfall.

Den opublicerade studien, som presenterades igår på den europeiska fertilitetskonferensen ESHRE i London, har följt 120 000 kvinnor mellan åren 1985-2013.

Linden Stocken, som står bakom studien, säger till Dagens Nyheter att hon personligen tror att den störda dygnsrytmen är orsaken, då störd dygnsrytm både påverkar oss biologiskt, psykologiskt och socialt. Detta är dock något hon vill studera vidare på i framtiden.