Innovation & Forskning

100 år gammal metod – alternativ till IVF

Infertilitet En medicinsk teknik som användes för första gången 1917 kan ge infertila par en möjlighet att skaffa barn utan att genomgå dyr IVF-behandling visar ny studie.

Konstgjorda spermier – framtidens lösning på infertilitet?

Låg spermieproduktion? Långsamma simmare? Det är snart ett dåtida problem.

USA härmar svensk livmodertransplantation

Kirurger vid Cleveland Clinic har utfört den första livmodertransplantationen i USA denna vecka.

Nej till surrogatmödraskap

Regeringens särskilda utredare har slagit fast att varken betald eller frivillig surrogatmödraskap ska vara tillåtet i Sverige.

Bekämpningsmedel kan påverka spermiernas kvalitet

Män som äter mat med bekämpningsmedel kan få färre och sämre spermier.

Fler barn med livmodertransplantation väntas i år

Första barnet är fött med hjälp av livmodertransplantation. Och fler väntas.

Även lite alkohol försämrar spermier

Att dricka alkohol regelbundet försämrar fertiliteten hos unga män. Även i måttliga mängder. Det visar en dansk studie.

Protein avgör om du blir gravid

Forskning kan nu se att ett enskilt protein på ägget yta avgör om du blir gravid eller inte. Detta skulle kunna leda till nya behandlingsmetoder av både barnlöshet och preventivmedel.

Infertilitet kopplas till låg födelsevikt

De kvinnor som hade en låg födelsevikt när de föddes har svårare att bli gravida. Detta visar en ny studie.

Barnlösheten minskar i Sverige

Förstföderskor blir allt äldre, trots detta minskar barnlösheten i Sverige. Detta på grund av provrörsbefruktningens genombrott.

Ja till surrogatmödrar

Jämnställdhetsminister Maria Arnholm (FP) är positiv till surrogatmödraskap. En fråga som just nu är under utredning.

Skiftarbete kan göra det svårare att bli gravid

En ny studie visar att kvinnor som arbetar i skift har svårare att bli gravida än andra kvinnor.

Plastämnen minskar fertiliteten

Ftalater, som är ett ämne som finns i plast, kan påverka kvinnors fertilitet och även minska chansen att bli gravid genom provrörsbefruktning.